6.30 – 8.00

        schodzenie się dzieci:

        zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne,

        praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym,

        zabawy ruchowe,

        czynności opiekuńcze,

        czynności porządkowe,

        tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi,

        kontakty indywidualne z rodzicami,

        obserwacje dzieci.

8.00 – 8.30

        przygotowanie do śniadania:

        czynności higieniczne,

        czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.15

        śniadanie:

        wpajanie zasad dobrego wychowania,

        wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, mycie zębów.

9.15 – 9.30

        zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową:

        zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”

9.30 – 10.00

        gry i zabawy ruchowe,

        przygotowanie do II śniadania,

        czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe przed II śniadaniem.

10.00 – 10.25

        II śniadanie:

        wpajanie zasad dobrego wychowania,

        wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

10.25 – 10.40

        zajęcia edukacyjne zgodne z podstawa programową:

        zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”.

10.40 – 11.45

        czynności higieniczne w łazience i samoobsługowe w szatni (ubieranie),   

        zabawy i zajęcia sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

        zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym,

        spacery, wycieczki,

        obserwacje przyrodnicze,

        prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych,

        wspieranie zabaw twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,

        zabawy dowolne,

        rozmowy indywidualne.

11.45 – 12.00

        czynności samoobsługowe w szatni (rozbieranie) i czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

        obiad (drugie danie):

        wpajanie zasad dobrego wychowania,

        wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

12.30 – 14.20

        poobiedni odpoczynek (chętnych dzieci lub według deklaracji rodziców),

        bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki

        zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery,

        ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze,

        wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.,

        zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

        zajęcia dodatkowe według zainteresowań dzieci,

        czynności porządkowe,

        czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku.

14.30 – 15.00

        obiad (zupa):

        wpajanie zasad dobrego wychowania,

        wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

15.00 – 17.00

        zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

        ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna,

        zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

        zajęcia w małych zespołach,

        prace porządkowe,

        tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,

        rozmowy indywidualne z dziećmi,

        rozchodzenie się dzieci.

Back to top

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.