Main Menu

1.06.2021 (wtorek)

w naszym przedszkolu

odbędzie się

Dzień Dziecka!

 

W tym dniu przewidujemy dużo niespodzianek i atrakcji.

 

Startujemy o godzinie 10.30!

Prosimy zabrać ze sobą dużo uśmiechu

i dobry humor

 

Dzien Dziecka

 

Szanowni Rodzice,

 
przedłużono do 18 kwietnia 2021 r. zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 
Oznacza to, że nasze przedszkole będzie zamknięte, ale z pewnymi wyjątkami wskazanymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  z 2021r., poz. 651).

Drodzy Rodzice!

 

"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.

Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, 

ale bezinteresownie wyciągają ręce i proponują swoją pomoc."

 

Dziękujęmy za Wasze zaangażowanie i wsparcie podczas tych trudnych dla wszystkich ostatnich trzech tygodni.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że powrót naszych przedszkolaków jest ważny, aby każdego dnia mogły czerpać radość ze wspólnego bycia razem.

 

Od poniedziałku (19 kwietnia) przedszkolaki wracają do przedszkola.

 

3127 5316

 

 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Rodzice,

 
Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).
W stosunku do projektu, na podstawie którego informowaliśmy Państwa o przygotowaniach do czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dokonano zmian, polegających na uszczegółowieniu katalogu osób, dla których placówka, na wniosek  rodziców,  ma obowiązek zorganizować  zajęcia  w przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej (§ 2 pkt 4).
 
 
Wyciąg z rozporządzenia
§ 2
4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

Szanowni Rodzice,

 

W związku z przedłużeniem do 18 kwietnia 2021 r. zawieszenia pracy stacjonarnej przedszkoli, uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat za miesiąc kwiecień 

w wysokości opłaty stałej (bez opłaty za wyżywienie i opłaty za zajęcia dodatkowe).

Pomniejszenie i szczegółowe rozliczenie opłat za miesiąc kwiecień nastąpi po powrocie wszystkich dzieci do przedszkola.

Powyższa informacja nie dotyczy dzieci, które uczestniczą w zajęciach w przedszkolu na wniosek złożony przez rodziców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 561) oraz z 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. , poz.651)

Back to top

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.