Main Menu

 

Szanowni Rodzice,

 

W związku z przedłużeniem do 18 kwietnia 2021 r. zawieszenia pracy stacjonarnej przedszkoli, uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat za miesiąc kwiecień 

w wysokości opłaty stałej (bez opłaty za wyżywienie i opłaty za zajęcia dodatkowe).

Pomniejszenie i szczegółowe rozliczenie opłat za miesiąc kwiecień nastąpi po powrocie wszystkich dzieci do przedszkola.

Powyższa informacja nie dotyczy dzieci, które uczestniczą w zajęciach w przedszkolu na wniosek złożony przez rodziców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 561) oraz z 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. , poz.651)

 

Szanowni Rodzice,

 
przedłużono do 18 kwietnia 2021 r. zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 
Oznacza to, że nasze przedszkole będzie zamknięte, ale z pewnymi wyjątkami wskazanymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  z 2021r., poz. 651).

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że od 12 do 16 kwietnia 2021 obowiązuje nas zdalne nauczanie.

Nauczanie zdalne odbywać będzie się w oparciu o aplikację Padlet.

 

 

Poniżej podajemy linki do poszczególnych grup:

* "Maleństwa" i "Kangurki" https://padlet.com/szelewskapaulina/iirsatg9bnp40h1j

* "Króliczki" https://padlet.com/donataapoczkin/ukhkx5zxt23tnrqf

* "Tygryski" i "Sowy" https://padlet.com/adrianponiewaz/1moyir4ifjjtnct

Szanowni Rodzice,

 
Uprzejmie informujemy, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).
W stosunku do projektu, na podstawie którego informowaliśmy Państwa o przygotowaniach do czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dokonano zmian, polegających na uszczegółowieniu katalogu osób, dla których placówka, na wniosek  rodziców,  ma obowiązek zorganizować  zajęcia  w przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej (§ 2 pkt 4).
 
 
Wyciąg z rozporządzenia
§ 2
4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Uwaga Rodzice ważny komunikat!

 

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił na konferencji w dniu 25 marca.2021r. jedno z rozwiązań/”obostrzeń” dotyczących oświaty:

 

Wyświetlony został slajd z hasłem:

Żłobki i przedszkola zamknięte od 27.03.2021r. do 09.04.2021 r.

opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych”

 

Pan Minister powiedział:  „Przedszkola i żłobki zamknięte, z jednym wyjątkiem: medyków i służb porządkowych – m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji czy Straży Pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona”…

 

Szanowni Rodzice w związku z powyższym:

proszę o zgłoszenie i wypełnienie wniosku dotyczącego zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom rodziców zaangażowanych w zwalczanie COVID-19.    

 

Wniosek należy pobrać i złożyć do dyrektora przedszkola.

wniosek1

 

Back to top

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.